open menu

Vil du være valgobservatør i El Salvador?

Søndag 1. mars er det kommune- og parlamentsvalg i El Salvador. SV har søkt NORAD om videreføring av vårt demokratisamarbeid med FMLN i El Salvador. Samarbeidet har foregått i flere år og blant annet har FMLN hatt valgobservatører i Norge ved siste kommunevalg, og SV har hatt valgobservatører i El Salvador både ved lokal-, parlaments- og presidentvalg. FMLN er nå El Salvadors største parti og sitter med regjeringen i landet etter at Salvador Sanchez Cerén i fjor vant presidentvalget.

Med forbehold om innvilgelse av fortsatt støtte fra NORAD utlyses det plasser som valgobservatører for SV i El Salvador ved kommune- og parlamentsvalget i landet. Valget avholdes søndag 1. mars, og hvis vi får innvilget søknaden fullt ut vil SV sende 4 valgobservatører. Det er første gang El Salvador velger representanter til flerparti-sammensatte kommunestyrer, etter en valgreform som erstatter det gamle systemet med ettparti-styrte kommuner.

SV vil prioritere å sende kommunestyremedlemmer og/eller kandidater til kommunevalget som står på valgbar plass. Observatørene blir akkreditert av landets valgmyndigheter som offisielle valgobservatører, og FMLN vil stå for logistikken under oppholdet. I tillegg til observasjon forventes det at det avlegges en kort, skriftlig rapport på spansk og norsk. I tillegg vil valgobservatørene fra SV delta på en workshop med kommunestyrekandidater og andre representanter for FMLN for å forberede mottak av disse til kommunevalget i Norge og et nærmere samarbeid om utvikling av lokaldemokratiet i El Salvador.

Du må:

  • Kunne sette av ei uke til reise og opphold (ca 26/2 – 4/3)
  • Være kommunestyrerepresentant for SV eller stå på valgbar plass til valget til høsten.
  • Helst snakke og forstå spansk (det er ikke et absolutt krav men noen av de SV sender må være spanskspråklige)
  • Forplikte deg til å skrive rapport, delta på møter og til å følge opp i ettertid.

Det er en god mulighet for at de kommunelagene som sender valgobservatører i år, vil få motta observatører fra FMLN til kommunevalget til høsten.

 

Vi håper på mange søknader. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe!

Du kan ta kontakt med leder for internasjonalt utvalg Mona Wærnes, tidligere valgobservatør for SV Halvor Holøyen, eller prosjektgruppa v/ Thomas Johansen.

Søknader sendes snarest og senest innen 14. februar til: SVs demokratiprosjektgruppe v/ Thomas Johansen, chelitothomas@yahoo.no

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter