open menu

Vil du være politisk rådgiver i SVs stortingsgruppe?

SVs Stortingsgruppe skal ansette en politisk rådgiver i fast stilling. Vi søker en person med kunnskap og engasjement for samfunnsspørsmål og politikk, som vil være med på å øke oppslutning for SVs verdier og standpunkter i norsk politikk.

Vi søker en rådgiver som har evne til raskt og effektivt selvstendig arbeid, med vekt på utredning og skriftlig framstillingsevne. Som rådgiver i stortingsgruppa er du sentral i arbeidet med politikkutvikling, og må ha en vilje og evne til å tenke nytt. Rådgivere for SVs Stortingsgruppe jobber med et bredt spekter av politiske saksfelt, og ansvarsområder vil variere over tid. Det er en fordel med gode kunnskaper innen et eller flere av følgende felt: utenrikspolitikk, miljøpolitikk og kulturpolitikk.

Våre politiske rådgivere bistår SVs syv stortingsrepresentanter i deres arbeid i Stortingets fagkomiteer, og i det utardrettede arbeidet overfor presse, partiorganisasjonen, andre organisasjoner og fagmiljøer.

Vi kan tilby et kreativt, spennende og krevende arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode feriebetingelser. Lønn i henhold til tariffavtale. SVs Stortingsgruppe har inngått samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Søknadsfrist: 18. februar

Har du spørsmål ta kontakt med sekretariatsleder Henriette Westhrin (23 31 34 00 / henriette-killi.westhrin@stortinget.no)

Du finner søknaden på finn.no her.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter