open menu

Vil du starte lokallag?

Hvis det ikke finnes et SV-lag i din kommune er det enkelt å starte opp selv. Vi har som mål å starte nye lag og stille lister i flest mulig kommuner, og både vi på partikontoret og de ansatte i fylkene vil selvsagt bidra.

Ta kontakt – så gjør vi dette sammen!

Her er noen tips til hvordan man kan starte opp nye lag

Begynn med å sjekke interessen i nærmiljøet for å starte et lokallag. Ta kontakt med partikontoret for å undersøke om det allerede finnes SV medlemmer i din kommune. Ta personlig kontakt med sympatisører og kjentfolk i kommunen. Man kan også annonsere etter interesserte i lokalavisa. Dette kan partikontoret hjelpe deg med å lage. Hva er det som engasjerer folk og hvorfor trenger man et parti som SV representert i kommunen?

Når du har nok folk som er interessert kan man innkalle til et stiftelsesmøte. Sett en dato og skaff et lokale. Så gjelder det å spre ordet: heng opp plakater, lag et facebook-arrangement og inviter venner og bekjente. Kanskje kan dere invitere en spennende innleder som trekkplaster? Det kan også være lurt å invitere noen fra fylkesstyret for å hjelpe til på møtet.

På stiftelsesmøtet må det velges et interimsstyre. Dette er et midlertidig styre fram til det innkalles til et ordinært årsmøte. Dette styret må minimum bestå av tre personer. Det er viktig at det skrives en protokoll fra møtet som kan fungere som et stiftelsesdokument. Protokollen må inneholde liste over hvem som var til stede og hva dere vedtok.

Interimstyret må fylle ut meldeskjema for nytt lag og sende inn til partikontoret sammen med protokollen fra stiftelsesmøtet. Før dere sender inn skjemaet må dere opprette en konto i lokallagets navn. I meldeskjemaet må dere oppgi kontaktinfo, kontonummer og styremedlemmer. Alle nye lag får oppstartsmidler fra SV sentralt, slik at dere kan komme i gang med lokale aktiviteter. Les mer om oppretting av kontonummer i lokallagshåndboka. Da er dere i gang!

Når vi mottar meldeskjemaet sender vi dere en startpakke med:

  • Lokallagshåndbok – viktig informasjon om hvordan drive et lokallag
  • Vedtekter
  • Informasjon om organisasjonsfondet som laget kan søke om midler fra
  • Arbeidsprogram
  • Prinsipprogram

 

Hvis det er noe dere trenger hjelp til, send en mail til partikontoret på post@sv.no.

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter