open menu

Vikariat som fylkessekretær i Akershus SV

Fylkessekretær Akershus SV skal ut i foreldrepermisjon og vi søker vikar for henne i permisjonstida – i 100 % stilling. Vi kan tilby svært varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke organisasjonen og egen arbeidshverdag.

Vi søker en person som kan være en pådriver i Akershus SV i et viktig valgår. Mye av arbeidet vil være preget av valgkamp. Du må kunne bidra til økende aktivitet i lokallagene og fylkeslaget og støtte arbeidet med å få gjennomslag for SVs politikk for miljø og rettferdighet.

Arbeidsoppgaver

Fylkessekretæren er sekretær for fylkesstyret og fylkestingsgruppa, politisk og organisatorisk rådgiver for fylkespartiet, kommunikasjonsansvarlig og ansvarlig for den daglige driften av partiet. I tillegg har fylkessekretær ansvar for regnskapsoppfølging for Akershus Sosialistisk Ungdom og bistår SVs lokallag i Akershus i organisatoriske og politiske saker.

Hva vi søker

Vi søker en person med god kjennskap til organisasjonsutvikling og politikk. Erfaring fra pressearbeid og valgkamp vil bli vektlagt. Siden fylkessekretær har ansvar for mange og varierte oppgaver, ønsker vi søkere som er ryddige og kan ta ansvar for å styre sin egen arbeidshverdag. Medlemskap i Sosialistisk Venstreparti kreves.

Hva vi tilbyr

Stillingen lønnes etter landsoverenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor, lønnsgruppe 4, lønnstrinn 40-53. Vi har en god pensjonsordning som ordnes gjennom SVs sentralkontor.

Arbeidssted deles mellom kontor i Akershus fylkeskommunes lokaler i Galleri Oslo og på SVs partikontor sentralt på Tøyen.

Det er fleksitid i stillingen og det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med møter og seminarer.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fylkessekretær Ronja Andresen, tlf: 480 40 248, eller til fylkesleder Rannveig Kvifte Andresen, tlf: 481 03 943.

Søknadsfrist

Søknad med CV og relevante attester/referanser sendes innen 1. februar 2017 til akershus@sv.no. Tiltredelse ca. 1. mai – med varighet minimum 8 måneder.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter