open menu

Uttalelser fra Årsmøtet i Vestfold SV 2015

Årsmøtet i Vestfold SV vedtok intet mindre enn 15 uttalelser, og her er samtlige tilgjengelige og til fritt bruk.