open menu

Uttalelser fra fylkesårsmøtet 2016

Uttalelser vedtatt på Vestfold SVs fylkesårsmøte 2016

Arb.takernes rettigheter 

VESAR må ta samf.ansvar

Flyktninger trenger beskyttelse

Flyktninger inn i arb.markedet

Et klimavennlig Vestfold

 

En uttalelse vedr. situasjonen i Syria ble oversendt til f.styret og senere vedtatt av Representantskapet.

Se egen link.

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter