Årsmøte og nominasjon for Tønsberg SV

Sakspapirer til årsmøte og nominasjon for nye Tønsberg SV Velkommen til møte Vedtekter for Tønsberg SV – forslag til årsmøtet 2018 (002) Valgkomiteens innstilling pr 171018 (002) Forslag til uttalelse fra ÅM i Tbg SV 031118 Endelig utkast til handlingsprogram TSV 2019-23 Forslag dagsorden ÅM og NM Tbg SV 031118 (002) Forretningsorden årsmøte og nommøte … Continue reading Årsmøte og nominasjon for Tønsberg SV