open menu

Program folkevalgt og organisasjonskonferansen 28.-29. oktober 2017

Vestfold SV og Telemark SV
Sted – Grand Hotel i Larvik, rett ved jernbanestasjonen

Lørdag 28. oktober

10:00 Velkommen ved Olav Sannes Vika

10:15 Hva er mine største seiere – suksesser
v/Anette Viken (Tønsberg) og Charlotte Jahren Øverby (Sandefjord)
– Erfaringer fra kom.st. grupper med en representant v/Grete Wold
– Bidrag fra samtlige kommuner til gjensidig inspirasjon

11:30 Ny kommune – land og by, sammen med Rødt – Gleder og utfordringer
v/Tone Kalheim og Stein Vidar Samuelsen, Færder

12.15 Hvordan lykkes som kommunepolitiker i sammenslåingsprosess – og utfordringen med å
gjøre det igjen v/Heming Olaussen
– debatt og erfaringsutveksling

13.00 Lunsj

14:00 Hva er strategien framover
Hvilke saker skal folk forbinde med SV på stortinget, i kommunen og fram mot
kommunevalget. – v/Stortingsrepresentant Freddy Andre Øvstegård
– Spørsmål og kommentarer

15.30 Kaffepause

15.45 SV vokser, hvordan tar vi vare på alle nye medlemmer/aktivister
Og hvordan kan en mulig prosess frem mot et felles fylkeslag bli?
v/distr.sekr. Marit Nagel Rønningen
– Spørsmål og kommentarer

16:15 Gleder og sorger i fylkespolitikken
Og Om prosessen i fylkestingene – på vei mot et sammenslått Vestfold & Telemark?
v/Ådne Naper, fylkesleder og fylkestingsrepresentant.
– Spørsmål og kommentarer

17.30 Slutt for dagen

18:00 Middag
Hovedtale – Hvordan bevare gløden og trua i 36 år i kommunepolitikken v/Lars Egeland
20:00 (åpent) SV party og konsert m/Ragnhild Zeigler

Vestfold Sosialistisk Venstreparti sv.no/vestfold
Tønsberg vestfold@sv.no

 

Søndag 29. oktober

09:00 Bruk av sosiale medier
v/Belinda Monteran Leinonen og Sondre Bogen-Straume
Ta med PC/Mobil/Nettbrett for praktiske øvelser

10:00 Tillitsreformen, og erfaringer med å styre Oslo kommune
ved en rep. fra gruppa vår i bystyret i Oslo
– Kommentarer og spørsmål

11.30 Kaffepause

11:45 Erfaringer med SV i posisjon v/Arne Vinje, tidl. ordfører i Vinje, Telemark
– Kommentarer og spørsmål

12:30 Fram mot kommunevalget – Hvilken profil og poltikk
Kommunen som virkemiddel i kampen mot forskjeller i rikdom og makt v/Olav Sannes Vika.

13:00 Lunsj og avreise.

Del dette