open menu

Trygge jobber

Høyre og FrP påstår at lavere skatter vil bidra til investeringer og jobber, men samtidig som regjeringen kutter skattene, øker arbeidsløsheten. Over 135 000 nordmenn, eller 4,8 % av arbeidsstokken, er nå arbeidsledige. Det er den høyeste arbeidsledighetene på 20 år. Høyresiden møter arbeidsledigheten med å åpne for mer midlertidighet og utrygge jobber. Dette utrygge arbeidslivet rammer spesielt ungdom, der over 70.000 unge under 30 år star utenfor bade skole og arbeidslivet. Et rettferdig Norge kan bare skapes om vi skaper et trygt arbeidsliv.

Derfor vil SV:

  • Endre arbeidsmiljøloven for å styrke retten til fast og hele stillinger.
  • Sette av 300 millioner kroner til en ungdomsgaranti som skal sikre alle unge under 25 år rett til jobb, utdanning eller kvalifiseringstiltak i løpet av tre måneder.

 

Les SVs rapport om Forskjells-Norge her

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter