open menu

Audun Lysbakken holder innledning på Trondheim SVs årsmøte 30.01.

Trondheim SV starter året med storfint besøk av partileder Audun Lysbakken på vårt årsmøte 30. januar! Her finner du informasjon og sakspapirer.

Sted Møterom Andromeda, 4. etasje Folkets hus.
Olav Tryggvasons gt. 5, 7011 Trondheim

Møtet blir tegnspråktolket.

Foruten politisk innledning av partilederen så skal årsmøtet vedta politikk, velge nytt styre, høre hilsningstaler og mye mer. Vi er også nå formelt sammenslått med Klæbu SV og ser frem til vårt første årsmøte som sammenslått lokallag. Sted og program blir lagt ut på hjemmesiden så fort det er klart. Alle medlemmer vil motta innkalling og oppdateringer på mail.

Hvis du som medlem har saker du ønsker å ta opp eller har spørsmål om årsmøtet så send en mail til Trondheim@sv.no. Alle medlemmer av Trondheim SV (inkludert gamle Klæbu SV) og SVs Studentlag i Trondheim har tale- og forslagsrett og vi håper at mange møter opp. Vi serverer pizza, kaffe og snacks:)

Foreløpig Dagsorden (vil komme oppdateringer):

TRONDHEIM SV 30. januar 2020

Dagsorden:
 

17.00: Leder av Trondheim SV, Åshild Tungen ønsker velkommen.

Sak 1: Hilsningstaler fra Sonja Tangen fra Fagforbundet og Kari Værnes Fiske fra Sykepleierforbundet

Sak 2: Konstitueringer

Sak 3: Årsplan

Sak 4: Budsjett og regnskap

Sak 5: Beretninger

Sak 6: Uttalelser

18.45: Pause

19.00: 

Sak 7: Innledning Audun Lysbakken

19.45: Debatt

20.15:

Vedtak:
Uttalelser

 Sak 8: Valg

21.00: Mingling og videre til pub

Fra vedtektene:
Årsmøtet er Trondheim SVs høyeste organ. Det består av alle medlemmer i laget. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av januar. Årsmøtet behandler minst:

1) Politisk og organisatorisk beretning for styret

2) Revidert regnskap for kommunelaget

3) Arbeidsplan og rammebudsjett

4) Innkomne forslag

5) Valg Innkalling med dagsorden til årsmøtet skal være gjort kjent med minst 4 ukers skriftlig varsel. Sakspapirer, årsmelding, revidert regnskap og innkomne forslag sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet konstitueres med 2 dirigenter og 2 referenter, og ved behov en redaksjonskomite.

Sakspapirer:

SAK 2:

SAK 3:

SAK 4:

SAK 5:

SAK 6:

SAK 8:

Trondheim SVs vedtekter (oppdatert 2017):

Sentrale vedtekter: https://forrige.sv.no/vedtekter/

Del dette