open menu

Torgeir Strøm – Nord-Trøndelag

Hvem er Torgeir Strøm?

Jeg er 64 år, gift og har fire voksne barn. Jeg har vært jordbruksavløser, gårdbruker, lærer og er for tiden gruppeleder for SV i fylkestinget i Nord-Trøndelag. Jeg har vært medlem av SV i over 30 år.

Jeg har vært leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag og hatt flere verv i Utdanningsforbundet. I siste EU-kamp var jeg nestleder og leder i Nord-Trøndelag Nei til EU. Mye av fritiden min, går med til engasjement i kultur og idrett.

Hva er dine hjertesaker?

En aktiv distriktspolitikk for å opprettholde livskraftige bygder er en viktig del av miljøpolitikken. Vi må produsere trygg mat gjennom miljøvennlig produksjon på sjø og land. Alle mennesker har rett på et verdig liv. Derfor må vi gjøre noe med forskjells-Norge, og aktivt bidra til internasjonal solidaritet. SV må holde fanen som fredsparti høyt.

Hva er de viktigste sakene i ditt fylke?

Fjerne barnefattigdom i Nord-Trøndelag. Satse på tidlig innsats gjennom økt støtte til småbarnsforeldre som sliter og økt bemanningsnorm i barnehage og skole. Det er viktig å bidra til at sørsamisk språk, kultur og reindrift får styrket sine rammevilkår i Trøndelag. Bidra til et grønt distriktsfond for å stimulere unge mennesker til å bosette seg i distriktene.

Hva er de største utfordringene i dagens samfunn?

Klimautfordringa, sentraliseringa og forskjells-Norge.

Hva er dine løsninger?

En av de viktigste politiske løsningene er å melde Norge ut av EØS-avtalen. Den er et hinder for å få til fordeling og sørge for at de rettighetene vi har opparbeidet, for eksempel innenfor arbeid ikke bygges ned. Vi må ha en politisk styring av landet som tar hele landet i bruk, og at vi har en politikk som fordeler godene.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter