open menu

Tillit og fellesskap

SV vil at velferden skal bygges på tillit til ansatte og borgere, ikke på kontroll, rangering og konkurranse. Derfor setter vi denne våren i gang en kampanje for tillit og fellesskap. Kampanjen er et nei til privatisering og mer konkurranse, og ja til offentlige tjenester uten markedstenking, overdrevn måling, veiing og kontroll.

Tillitsreformen er SVs alternativ til konkurranse og privatisering. SV vil gå i spissen for et oppgjør med markedstenkning og butikkprinsipper, måling, veiing og overdreven kontrolltenking i offentlig sektor. Privatisering og konkurranse gir dårligere kvalitet, større forskjeller og gjør at lommeboka til slutt blir avgjørende for hvem som får de beste velferdstjenestene. Vi vil ha bedre kår for de ansattes faglighet, og for innbyggernes mulighet til selv å bestemme over velferdstjenestene. I dag blir lærere styrt for mye av prøver og rapporter, og leger bruker mer tid på papirer enn pasienter.

Tillitsreformen handler om tillit til at den enkelte ansatte løser oppgavene best hvis hun får frihet til å tenke selv. I stedet for stadig mer rapportering trenger vi voksne i barnehagene med bedre tid til barna. I stedet for anbud og konkurranseutsetting trenger vi trygge fagmiljøer i rusomsorg og barnevern.

Bedre tid og tillit skaper bedre resultater enn kontroll og rangering. Tillitsreformen er veien til bedre velferd og sterkere fellesskap. En velferd bygd på tillit og samarbeid må skapes nedenfra. Derfor ønsker vi dine innspill til hvordan vi kan gjøre velferden bedre. SV-ere reiser rundt i hele landet for å snakke med ansatte og brukere og høre på deres erfaringer og ideer. Se hvor du kan møte oss her, eller send dine innspill direkte til SV på epost tillit@sv.no.

Les mer om Audun Lysbakkens innledning til Kvanmokonferansen her

Se hvor du kan møte SV her

Send dine innspill til SV her

Mer om kampanjen for SVs lokallag finner du her

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter