open menu

SV sin historie

SV ble dannet i 1975.

Ved inngangen til 1960-tallet var det politiske landskapet i Norge preget av den steile motsetningen mellom maktblokkene i øst og vest. I Norge fantes en opposisjon som lanserte det de kalte «det tredje standpunkt». Dette bunnet i et ønske om å være mest mulig uavhengig av maktblokkene USA og Sovjetunionen. Mange i denne opposisjonen var medlemmer av Arbeiderpartiet, men disse ble ekskludert i 1961. Eksklusjonen ble startskuddet for Sosialistisk Folkeparti (SF). Utover 60-tallet spilte SF en viktig rolle som radikal utenrikspolitisk opposisjon til Vietnamkrigen og med kritikk av USA og NATO.

I EF-kampen i 1972 sto SF, EF-motstandere i Arbeiderpartiet, NKP og partiløse sosialister sammen i Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EF. Da nei-seieren var et faktum fortsatte samarbeidet og under navnet Sosialistisk Valgforbund gjorde alliansen et brakvalg ved stortingsvalget i 1973. Den 16. mars 1975 ble valgforbundet til Sosialistisk Venstreparti offisielt stiftet i i Trondheim. Dermed var SV som vi kjenner det i dag blitt til. NKP ble bare med i forbundet i ett år før de brøyt ut igjen.

På 80-tallet var fred og motstand mot atomvåpen merkesaker for partiet. Den politiske dagsorden tidlig på 80-tallet var preget av konflikter knyttet til miljø og kraftutbygginger, og SV ble miljøpartiet i norsk politikk. I 1985 ble «Del godene» for første gang brukt som slagord i valgkampen. Det var jappetid og for SV var det viktig å bekjempe arbeidsledighet og økonomiske forskjeller. Fram mot folkeavstemningen i 1994 sto SV sentralt i motstanden mot norsk medlemskap i EU.

Mot slutten av 90-tallet gjorde SV barnehager, skole og utdanning til viktige saker, under slagordet «Barn og unge først». SV gjorde svært gode valg i 2001 og 2003 (12,5 og 13 %), og partileder Kristin Halvorsens popularitet økte. Valget i 2005 ble historisk. SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet en «rødgrønn» flertallsregjering og Kristin Halvorsen ble landets første kvinnelige finansminister.

SV har ca. 16 000 medlemmer. Audun Bjørlo Lysbakken ble partileder i mars 2012. Audun Herning er partisekretær. Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes er nestledere. Ungdomsorganisasjonen heter Sosialistisk Ungdom (SU).

Partiledere i SV


Audun Bjørlo Lysbakken 2012-
Kristin Halvorsen 1997-2012
Erik Solheim 1987-1997
Theo Koritzinsky 1983-1987
Berge Furre 1976-1983
Berit Ås 1975-1976

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter