open menu

Uføretrygd

Uføretrygden skal sikre at vi har noe å leve av den dagen man blir for syk til å jobbe, eller hvis man har en funksjonsnedsettelse som gjør arbeid vanskelig. SV mener at uføretrygden skal holde et nivå som hindrer fattigdom og at barnefamilier og unge uføre gis mer støtte enn i dag.

Uførereformen ble vedtatt i 2011. Da var det enighet om at ingen skulle tape på reformen. Da alle uføre skulle flyttes fra gammel til ny uføretrygd i 2015 valgte Frp- og Høyre-regjeringen å lage omregningen på en sånn måte at veldig mange tapte penger. I tillegg har regjeringen sammen med sine støttepartier kuttet barnetillegget på en måte som rammer tusenvis av barn med uføre foreldre. Beregningene viser at så mange som 4500 unger som har uføre foreldre blir fattigere med ordningen Venstre, Krf, Frp og Høyre har innført.

SV vil at det skal lages en kompensasjonsordning for dem som tapte på endringene i uførereformen, og at barnetillegget skal tilbake til samme nivå som før det borgerlige flertallet gjennomførte kutt i ordningen.

Etter omleggingen har regjeringen valgt ikke å styrke bostøtten sånn at fattige uføre fortsatt kan få støtte. Dette rammer også veldig urettferdig. Inntektsgrenser er satt sånn at uføre faller utenfor, dette er målrettet forverring av fattigdom. SV vil styrke bostøtten igjen.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter