open menu

TiSA, TTIP og internasjonale investeringsavtaler

Gode og rettferdige handelsavtaler er særlig viktige for små land. SVs mål er et rettferdig handelssystem, hvor alle land sikres politisk handlefrihet til å beskytte arbeidsliv, urbefolkning, offentlige tjenester, miljø og naturressurser. På den måten kan alle høste fruktene av internasjonal handel.

Flere inngåtte frihandelsavtaler og pågående forhandlinger inneholder en uakseptabel flytting av makt fra stater til flernasjonale selskaper. Dette gjelder særlig overstatlige domstoler der selskapene kan saksøke stater for tapt profitt og profittmuligheter. SV er motstander av slike domstoler.

De siste årene har særlig to internasjonale avtaleprosesser fått oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt.

Den såkalte Tisa-avtalen (Trade in Services Agreement) har som mål å øke handelen med tjenester mellom land. Denne forhandles fram av en rekke land, deriblant USA, Australia, Norge – og EU. Prosessen har vært preget av hemmelighold, og det har vært betydelig bekymring for at avtalen kan innebære press og krav for privatisering av velferd i Norge. Mange har pekt på at slike privatiseringer, for eksempel innenfor helsevesenet, antakeligvis ville vært umulig å reversere med denne avtalen.

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) er en prosess som har pågått mellom USA og EU for å øke handel og investeringer mellom partene. Avtalen har særlig fått kritikk for å kunne senke standarder for beskyttelse av for eksempel miljø og arbeidstakeres rettigheter. Norge ville blitt påvirket på grunn av EØS-avtalen. Avtaleprosessen har imidlertid stoppet opp etter det amerikanske valget.

SV vil si nei til TiSA-avtalen, som legger press på offentlige tjenester både i Norge og andre land, og som hindrer demokratisk selvbestemmelse. Videre vil vi gå mot alle investeringsavtaler som gir selskaper mulighet til å direkte saksøke land, som investor-stat-tvisteløsning. SV vil forsvare folkestyret mot internasjonale avtaler som svekker det politiske handlingsrommet, både i Norge og i andre land.

SV vil:

  • Gå mot TiSA-avtalen, som legger press på offentlige tjenester både i Norge og andre land, og som hindrer demokratisk selvbestemmelse.
  • Full åpenhet om forhandlingene om TISA.
  • Ingen handelsliberalisering som svekker faglige rettigheter, miljøstandarder, folkehelse eller forbrukerrettigheter.
  • Ingen aksept av klausuler som binder opp framtidige regjeringer til handelsliberalisering og fratar muligheten til demokratisk å velge hvilke tjenester som skal være offentlige.
  • Nullaksept for tvistesystem hvor investorer kan kreve erstatning for tapt profitt på basis av demokratisk vedtatte lover.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter