open menu

Tannhelse

I dag kvier mange nordmenn seg for å gå til tannlegen, ikke bare av frykt for hull i tennene, men også av frykt for utgiftene. Tennene er en viktig del av helsen vår, og SV vil at tannhelsetjenestene skal dekkes av folketrygden, slik andre helseutgifter gjør.

SV vil:

  • Bygge ut den offentlige tannhelsetjenesten slik at flere voksne kan få behandling i offentlig regi.
  • At tannhelse skal bli en del av folketrygden. SV vil fase inn en refusjon av alle tannlegeutgifter over 2500 kr etter statlig fastsatte takster.
  • Styrke tilsynet for å unngå overbehandling.
  • Starte tannhelsereformen ved å utvide gratis tannhelse til fylte 20 år, og fase inn billigere behandling i offentlig regi for de under 30, gjeninnføre gratis tannhelsesjekk for eldre over 75 år og sørge for at tannregulering gradvis fases over i offentlig regi, og dekke større deler av utgiftene ved tannregulering.  

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter