open menu

Sykkel

SV vil legge til rette for meir sykling. Sykkel er av våre mest effektive og miljøvennlige transportmiddel, særleg i byområda. Skal vi nå det klimavenlege nullutslippssamfunnet der lufta er trygg og rein å puste i, må vi legge til rette for at fleire syklar. Vi vil legge til rette for syklande og gåande framfor biltrafikk.

SV sine forslag til løysingar:

  • Prioritere syklande og gåande framfor bilen.
  • Bygge fleire samanhengande og fråskilte gang- og sykkelvegar.
  • Sørge for betre vedlikehold av gang- og sykkelvegane, gjennom heile året.
  • Premiere kommunar som satsar på sykkel.
  • Forenkle vikepliktsreglane for sykkel.
  • Fjerne parkeringsplassar der dei kjem i konflikt med utbygging av sykkel- og gangvegar.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter