open menu

Sykehus

Alle skal være trygge på at vi får hjelp når vi blir syke eller skadet. Derfor må det alltid finnes gode helsetjenester i nærheten av der folk bor. SV vil ha gode fagmiljø på alle sykehus og akuttfunksjoner over hele landet. Noen tilbud finnes det få av i landet fordi de er svært krevende og spesialiserte, men nødvendig samling av faglig kompetanse trenger ikke utelukkende å skje gjennom flytting til storbyene.

Mange steder i landet flyttes sykehustilbud bort fra der folk bor, lokalsykehusene bygges ned, og folk frykter å miste livreddende behandling.

Helseforetaksmodellen må avvikles, og styringen av sykehusene må tilbake under politisk styring og driftes lokalt.  

SVs forslag til løsninger:

  • Styrke lokalsykehusene og den akuttkirurgiske beredskapen over hele landet. Trygghet og helse skal ikke avhenge av hvor du bor.
  • Sikre retten til en trygg fødeplass for alle fødende kvinner og ha en god og desentralisert fødselsomsorg.
  • Styrke ambulansetjenestene. Ambulansetjenestene blir stadig mer avanserte. Det er viktig å fortsette kompetanseutviklingen i tjenesten samtidig som man sikrer god tilgjengelighet over hele landet. Ambulanseflytjenesten må under statlig kontroll.
  • Styrke sykehusene over hele landet. I stedet for å sentralisere til de få, vil vi bruke hele landet. Bedriftslignende helseforetak må erstattes med normal offentlig drift. Sykehusene skal være underlagt demokratisk, folkevalgt styring.
  • Ha en økonomistyring som fremmer helse. Sykehus er ikke butikk. Vi vil avvikle stykkprisfinansiering og finansieringsløsninger som skaper kunstige markedsløsninger og ikke setter bedre helse og behandling først.
  • Utvikle spesialisert rehabilitering med lavere egenandeler. Det er ikke nok å reparere skaden eller redde livet, folk trenger hjelp til å fungere i hverdag og arbeidsliv etterpå.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter