open menu

Studenter

Alle skal ha lik rett til utdanning.  Studentene må ha gode ordninger, og det må satses på desentraliserte utdanningsløp, slik at alle kan utdanne seg uavhengige av familiens økonomi og hvor i landet man bor.  SV vil derfor øke studiestøtten, og opprette flere studieplasser.

I dag ser vi at mange studenter faller fra under studieløpet. Skal institusjonene kunne motvirke noe av frafallet og bygge opp under studenters faglige motivasjon og trivsel, må lærestedene sikre at nye studenter inkluderes i fagmiljøet de er knyttet til tidlig i studieløpet.SV vil derfor innføre en faglig mentorordning.

Et godt helsetilbud for studenter er en viktig del av det å sikre gode rammer for å studere. En av fem studenter opplever alvorlige psykiske problemer i studietiden, uten at studenthelsetilbudet har kapasitet til å møte utfordringen. I tillegg er det svært vanskelig for studenter å få juridisk hjelp om de har problemer med utdanningsinstitusjonen.

En av de største utgiftene studenter har er boligutgiftene, i tillegg bidrar studentboliger til å presse ned prisene på det vanlige leiemarkedet. SV vil derfor arbeide for at minst 20 prosent av studentene skal kunne bo i en studentbolig, og bygge ut minst 4 000 boliger i året.

SV vil:

  • Innføre elleve måneders studiefinansiering knyttet til grunnbeløpet i folketrygden på minimum 1,5 G, og gradvis hevet stipendandel. Denne skal også omfatte elever/studenter på folkehøgskolene.
  • Bygge minimum 4000 nye studentboliger i året. SV har et mål om en nasjonal dekningsgrad på minimum 20 prosent, og at minimum 50 prosent av byggekostnadene skal finansieres av staten.
  • Sikre studenters rettssikkerhet. Alle studenter skal ha tilgang på studentombud, både ved offentlige og private institusjoner. Det skal lages en læringsmiljølov for studenter som blant annet skal gi studenter vern mot gjengjeldelse.
  • Styrke og målrette tiltak for å forbedre psykisk helse blant studenter
  • Innføre en faglig mentorordning.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter