open menu

Sosial dumping

Sosial dumping betyr at folk jobber for langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er normalt i den aktuelle bransjen. Det kan også dreie seg om dårlige forhold sikkerhetsmessig. Sosial dumping er særlig utbredt blant utenlandske arbeidstakere.

Sosial dumping i arbeidslivet er både grov utnytting av folk i en sårbar situasjon og et uttrykk for hvor galt det kan gå når markedet får operere uten lovregulering og sterke fagforeninger og klubber på arbeidsplassene. Sosial dumping må bekjempes gjennom å ta tilbake kontrollen over arbeidsmarkedet. Svekkelsene av arbeidsmiljøloven må reverseres, og arbeidsløsheten bekjempes gjennom investeringer i stedet for skattekutt. Norge må ta tilbake retten til å styre vårt eget arbeidsliv, slik at arbeidsinnvandring skjer uten sosial dumping og press på lønnsnivået.

SV vil ha økt myndighetskontroll over arbeidslivet, styrkede rettigheter til fagbevegelsen og forenklede krav for allmenngjøring av tariffavtaler. Fagforeningene er viktige vaktbikkjer i arbeidslivet for å begrense og avsløre sosial dumping, derfor bør disse styrkes.

SV vil:

  • Reversere Høyre-Frp-regjeringens svekkelser av arbeidsmiljøloven
  • Innføre sterkere krav for å hindre sosial dumping ved offentlige innkjøp, etter inspirasjon av den såkalte Oslomodellen.
  • At kravene til å dokumentere behovet for allmenngjøring av tariffavtaler reduseres. SV mener allmenngjøring av tariffavtaler er en viktig sikkerhet for arbeidstakere som ikke er omfattet av tariffavtaler, og ønsker å senke terskelen for å kunne ta dette i bruk.
  • Øke skattefradraget for fagforeningskontingent. En sterkere fagbevegelse er viktig i et demokrati og et trygt arbeidsliv. SV vil gjøre det enklere å organisere seg.
  • Styrke Arbeidstilsynets oppfølging av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.
  • Øke bøtene for bedrifter som blir tatt for arbeidslivskriminalitet, slik at man viser at samfunnet tar det på alvor og at det ikke skal lønne seg å begå kriminalitet ved å utnytte andre mennesker.

Les SVs forslag om Telemarksmodellen

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter