open menu

Sikring mot flom, skred og ras

I årene framover kommer vi som følge av klimaendringene til å oppleve mer av de flommene som nå truer rundt om i landet. Forskerne er enige om vi kan forvente mer ekstremnedbør i generelt i Norge, og dermed også økt flomfare, flere skred og ras. Derfor er det helt avgjørende at det blir bevilget mer penger til flom- og skredforebyggende arbeid. Klimaendringene skjer allerede, og vi må som samfunn tilpasse oss konsekvensene.

SV har derfor over flere år satt av flere hundre millioner i våre alternative statsbudsjettet til klimatilpasning for stat, kommuner og fylkeskommuner, inkludert skredsikring av veier.

SV vil:

  • Sørge for å ras- og skredsikre veier, og øke finansieringen av klimatilpasning for å motvirke store skader etter flom og ekstremvær.
  • Ruste opp og sikre statlig finansering av vassdrag og regionalparker tilknyttet flomberedskap, og drenering.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter