open menu

Seksuell trakassering og voldtekt

Alle mennesker skal slippe å oppleve ubehagelige, nedverdigende og truende seksuelle tilnærmelser. Kamp mot seksuell trakassering er en viktig sak for SV som et feministisk parti. Alle mennesker har rett på et liv fritt for overgrep og voldtekt. Voldtekt er en alvorlig krenkelse som kan gi alvorlige fysiske og psykiske skader. I tillegg voldtekt et stort samfunnsproblem som kan framkalle redsel og føre til at følelsen av frihet blir borte.

I dag ser vi en enorm økning i antall anmeldelser, men politiet sliter med å få etterforsket og løst sakene. Det er heller ikke flere saker nå enn før som kommer til domstolene. Dette er en stor utfordring. SV vil ha et taktskifte i etterforskningen av slike saker. Vi må ha et samfunn der folk kan leve fritt og bevege seg uten frykt.

SVs vil:

  • Styrke innsatsen mot vold mot kvinner og barn, vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuell trakassering hos politiet. Etterforskning må prioriteres høyere.
  • Styrke seksualundervisningen i skolen. Alle elever må få tidlig og god opplæring om grensesetting.
  • At forebyggende holdningsarbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep skal inn i seksualundervisningen i barnehage og skole.
  • Sikre gode rammer for krise-, incest- og voldtektssentre over hele landet. Krisesentre skal ikke ut på anbud.
  • Ha et helhetlig og likeverdig tilbud til alle overgrepsutsatte gjennom tilstrekkelig finansiering av lovfestet tilbud om overgrepsmottak.
  • Arbeide for økte midler til etterforskning av voldtektssaker og vold i nære relasjoner.
  • Arbeid mot seksuell trakassering skal tas inn i HMS-bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og prioriteres høyt i HMS-arbeid ellers.
  • Endre straffeloven slik at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke.
  • Øke og utvide bruken av omvendt voldsalarm. Voldsutsatte må sikres trygghet, bolig, og voldsutøver må hindres i å oppsøke og oppholde seg i nærheten av den som er truet.

Les mer om seksuell trakassering her

Har du blitt voldtatt eller kjenner noen som du vil hjelpe, ta kontakt med DIXI – ressurssenter for voldtatte

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter