open menu

Rasisme og diskriminering

Rasisme er et samfunnsproblem og Norge er ikke et unntak. Rasisme er å dele mennesker inn i ulike grupper og rangere de etter verdi. Til ulike tider har rasismen rettet seg mot forskjellige grupper.

I Norge i dag ser vi mange former for rasisme og diskriminering, som rasisme rettet mot muslimer, antisemittisme mot jøder, rasisme og fordommer rettet mot mennesker av afrikansk opprinnelse og romfolk.

Rasisme og diskriminering er med på å skyve folk utenfor samfunnet, med store konsekvenser for den enkelte. SV vil motarbeide rasisme og diskriminering på alle samfunnsarenaer, og rette en særlig innsats mot diskriminering på boligmarkedet og i arbeidslivet gjennom en streng håndheving av antidiskrimineringslovverket.

SV vil:

  • Arbeide for et samfunn der alle står fritt til å utøve tro og livssyn, og der det finnes en levende dialog om religion. Samtidig står vi fast på retten til å kritisere de kreftene som i religionens navn ønsker å føre samfunnet i konservativ retning.
  • Bekjempe rasisme og diskriminering, antisemittisme og islamofobi.
  • Tydeliggjøre dagens «rasismeparagraf». SV vil endre straffeloven slik at § 185, kjent som rasismeparagrafen, tydeligere skiller mellom frie ytringer og faktisk hatefull og truende atferd, og gjør det lettere å rettsforfølge sistnevnte.
  • Styrke arbeidet mot diskriminering i arbeidslivet og boligmarkedet, og gjøre det lettere å anmelde diskriminerende handlinger på disse områdene.
  • Sørge for å utarbeide og iverksette handlingsplan mot islamofobi rasisme og etnisk diskriminering i tråd med råd fra Likestilling- og diskrimineringsombudet.
  • Øke politiets ressurser og øke prioriteringen av etterforskningen av hatkriminalitet.
  • Politiet og tollvesenet må innføre et system som viser hvordan og hvem som stoppes for kontroll, utover utlendingskontroll, og hvorvidt politiet driver med etnisk profilering.
  • Øke forskning på rasisme og diskriminering i Norge.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter