open menu

Profitt i velferden

SV vil at hver eneste krone som bevilges til velferd skal gå til velferd, ikke til profitt. Offentlige midler må i sin helhet gå til brukerne, ikke til privat profitt for bedriftseiere eller investeringsfond i skatteparadiser.

Velferd er ikke en hvilken som helst vare. Formålet med velferdstjenestene våre er å sikre at alle som trenger det får tilgang til grunnleggende velferd, også de som ikke har råd eller de som ikke «lønner» seg. Formålet til en kommersiell bedrift er derimot å gå med størst mulig overskudd. Disse to målene virker fort mot hverandre. Vi vil at hver eneste krone foreldre betaler til barnehagen, skal gå til barna, og at hver eneste krone kommunen bruker på sykehjem, skal komme de eldre til gode. Velferden vår er ikke til for å tjene penger, den er til for å tjene folk.

Kommersielle selskap må tjene penger ved å enten øke inntektene, eller ved å kutte utgiftene. I velferden er inntektene i stort grad bestemt på forhånd, og den eneste måten å øke inntektene på er ved å kutte i kostnader. Det meste av utgifter i velferden er betaling av ansatte. Dermed er det mest å hente ved å spare på bemanning, lønn og pensjon.

Når det offentlige betaler private aktører for å levere en tjeneste, må også det offentlige stå fritt til å bestemme hvordan disse pengene brukes. Det varierer mellom de ulike velferdsområdene i hvor stor grad kommersielle aktører er representert, og hvordan reglene for profitt er.

Ideelle private aktører taper ofte i konkurransen mot kommersielle aktører. Å sette fornuftige rammer for kommersielle selskaper vil derfor også bidra til et større mangfold med ideelle aktører.

SV vil

  • Arbeide mot profitt på velferdstjenester, med særlig vekt på barnehager, barnevern og eldreomsorg.
  • Stanse all profitt innen alle velferdstjenester som er finansiert eller delfinansiert av det offentlige. Der det er påkrevd, vil SV innføre en regel om at man bare kan ta ut en avgrenset profitt på investert kapital, og ikke av offentlige tilskudd eller egenbetalinger.
  • At all bruk av kommersielle konsulentselskap i staten revurderer.
  • Avvikle tilbodsordninger, bestiller/utfører-modellar, og andre styringssystemer tilpasset marked og konkurranse i velferden.
  • Garantere tilstrekkelig finansiering av velferdstenestene i framtida for å sikre et faglig solid tilbud til alle, og at frivilligheten kan bevares som frivillighet.

Les mer i SVs forslag til Stortinget om profittfri velferd.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter