open menu

Politi og etterforskning

Sammenlignet med mange andre land er Norge et trygt land å bo i. Likevel opplever mange kriminalitet og utrygghet.

Tidspress og trange rammer tvinger politiet til å prioritere kriminalitet som er lett å oppklare, samtidig som de ofte må nedprioritere viktige saker og forebyggende arbeid, som å fange opp ungdommer som er på vei inn i kriminelle miljøer.

Vi vil at politiet skal være der folk trenger dem, og at de skal stoppe kriminaliteten før den finner sted. Derfor har SV vært i mot politireformen fordi vi ikke tror at en sentralisering av funksjoner i politiet vil føre til mer og bedre politiarbeid der folk bor. SV vil ha et ubevæpnet politi i tråd med anbefalingen fra regjeringens utvalg, og er i mot utglidningen hvor politiet oftere og oftere blir bevæpnet.

I et moderne, trygt samfunn er det uakseptabelt at så mange utsettes for voldtekt og overgrep. Når slike saker blir nedprioritert, er det ofte fordi andre saker er lettere å oppklare. SV mener at politi og rettsvesen må ha nok ressurser til å forebygge og etterforske vold- og voldtektssaker, og at dette må prioriteres høyere innenfor dagens rammer.

Som mange andre land har Norge blitt utsatt for terror, og ifølge myndighetene øker faren for terrorisme. De nye truslene krever nye svar og en styrking av sikkerhetstjenestene. SV mener vi skal være forsiktige med å innføre etterforskningsmidler som gjør at samfunnet kan masseovervåkes slik som kabelovervåkning kalt digitalt grenseforsvar.

Kriminalitet endrer seg over tid, og det er nødvendig at politiet utvikler seg til å håndtere det moderne kriminalitetsbilde. Da trenger vi en fremtidsrettet politiutdanning som bygger på prinsippene om forskning og videreutvikling av et kunnskapsbasert, kritisk og reflektert politi.

SV vil:

  • Sikre nærpolitiet der du bor. Alle skal ha tilgang på et politikontor, og politibetjenter, i sitt nærmiljø.
  • Styrke innsatsen mot seksuelle overgrep, grov vold og vold i nære relasjoner.
  • Kraftig styrke voldtektsgruppa i KRIPOS.
  • Lovfeste barnehus i hvert fylke. Alle barn som utsettes for vold og overgrep skal ha en trygg havn.
  • Styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon.
  • Opprette hatkriminalitetsgrupper i hele Norge.
  • Styrke Økokrim og arbeidstilsynets arbeid for å avdekke økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.
  • Styrke PSTs satsning på cyber-forsvar gjennom midler som ikke innebærer masseovervåkning.
  • Videreføre og styrke Politihøyskoleprosjektet.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter