open menu

Pleiepenger

Når barn blir alvorlig syke må de være sammen med sine foreldre. Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt for de som har omsorg for et sykt eller skadet barn.

Pleiepengeordningen har blitt styrket i flere runder. I 2018 ble regjeringens tidskvote på 1300 dager endelig fjernet. Denne tidskvoten skapte stor usikkerhet blant foreldre med barn som har langvarige sykdomsperioder.

Regjeringen innførte rigide graderingsregler i ordningen som slår urettferdig ut for noen av de med de aller sykeste barna. Etter mye press ble disse endelig fjernet i 2019.

SV vil:

  • Sikre at informasjonen om rettigheter til pleiepenger er god nok i hele helsevesenet
  • Sikre at alle foreldre som mottar pleiepenger og mister sitt barn skal få beholde ytelsen i tre måneder etter barnets død
  • Sikre gode ordningen for familier med omfattende omsorgsbehov

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter