open menu

Oppdrett

Oppdrettsnæringen har vært i stor økonomisk vekst de siste årene. Skal vi sikre at verdiene blir varige, må oppdrettsnæringen bidra til lokal verdiskaping og drive uten å skade miljøet. Derfor vil SV endre konsesjonssystemet, ha strengere miljøkrav for næringen og innføre en produksjonsavgift som gir kommunene en større andel av verdiene som skapes lokalt.

SV vil:

  • Legge om systemet for tillatelser, sånn at tillatelse ikke lenger gis til selskapet som betaler mest for det, men at nye tillatelser heller gis til selskaper som oppfyller en rekke strenge miljøkrav, blant annet til null utslipp og høy dyrevelferd.
  • Innføre fast avgift til kommunene for bruk av fjordene til oppdrett basert på antall kilo produsert fisk i hver kommune og gi kommunene anledning til å si nei til oppdrettsanlegg i egen kommune.
  • Kreve tiltak for redusert lokal forurensning fra oppdrettsanlegget. Styrke arbeidet med dyrking av næringsstoffer i kretsløp i og rundt oppdrettsanlegg. Begrense biomassen til en forsvarlig standard.
  • At anlegg i nasjonale laksefjorder avvikles.
  • Intensivere forskningsinnsatsen for produksjon av mikroalger til fôr. Forbruk av fiskeolje og fiskemel må balanseres på et nivå som opprettholder marine biotoper og reduserer overfiske av viktige arter.
  • Ta vare på villaksen. Vi vil innføre krav om at innen 2020 skal all oppdrettslaks dobbeltmerkes på en måte som gjør at rømt fisk enkelt kan identifiseres og spores. SV sier nei til volumøkning i oppdrettsanleggene inntil det er kontroll på lakselusa.

Les også: SVs miljøplattform for oppdrettsnæringa

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter