open menu

Økonomisk politikk

Den økonomiske politikken skal legge til rette for en økonomi med høy verdiskaping og rettferdig fordeling av gevinstene av disse. Økonomiske politikk skal at alle får like muligheter til å delta i samfunnet, uavhengig av bakgrunn, og den skal sikre at våre etterkommere kan leve gode liv med et sunt miljø og levende natur. Den økonomiske politikken griper inn i de fleste områder i samfunnet.

En mye utbredt myte, er at det som foregår i privat sektor er verdiskaping, mens offentlig sektor forbruker disse verdiene. Sånn henger det ikke sammen. Det skjer svært mye viktig verdiskaping i offentlig sektor, tenk bare på sykehus eller skoler.

Det som derimot er riktig, er at vi trenger en eksportsektor for å betale for importen vår. I dag står oljeeksporten for en stor del av denne. Etter hvert som verden omstiller seg fra fossil til fornybar energi, må også norsk næringsliv omstille seg og satse på mer framtidsrettede næringer. Denne omstillingen er på mange måter allerede i gang, men tempoet må økes betraktelig. Det er derfor behov for å i større grad bruke statens økonomiske muskler for å omstille samfunnet i årene som kommer.

Økende ulikheter er grunnleggende urettferdig. Men det betyr også at økonomien som helhet fungerer dårligere. Blant annet har OECD pekt på at økt ulikhet fører til dårligere økonomisk vekst. En politikk for små forskjeller er derfor også fornuftig økonomiske politikk.

Les også:

Skatter og avgifter

Næringspolitikk

Økonomisk ulikhet

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter