open menu

Næringspolitikk

Norge er et land med rike ressurser, og ressursene tilhører fellesskapet og generasjonene etter oss. Vi har en unik mulighet til å bygge et grønnere næringsliv, med sterk økonomi og kompetente arbeidsfolk.

Skal vi sikre trygg matforsyning, må vi utnytte ressursene vi har til matproduksjon over hele landet. Forvalter vi ressursene i havet riktig, vil det både lønne seg for samfunnet, og bidra til bosetting og arbeidsplasser langs kysten. SVs næringspolitikk og ressursbruk baserer seg på en sirkulær økonomi der avfall fra én prosess inngår som ressurs i en annen.

Norske industribedrifter har vist stor omstillingsevne i møte med strenge miljøkrav og en krevende internasjonal konkurranse. I tillegg er norsk industri teknologisk ledende på mange områder. Dette er en kompetanse som SV vil ta vare på, og videreutvikle for å sikre sysselsetting, eksportinntekter og en variert næringsstruktur.

Les mer om SVs politikk for:

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter