open menu

Museer og kulturminnevern

Historien og kunsten vår skal være tilgjengelig for alle.  Kulturminner og museer er stedene der hver ny generasjon møter historien om oss alle og kan forstå mer om hvem vi er. Dessverre har vi et langt etterslep på vedlikehold av kulturminner og museer er i for liten grad brukt av hele befolkningen. SV har i sine alternative statsbudsjetter gitt mer penger enn regjeringen til museer og kulturminnevern.

Noen av SVs forslag for å gjøre noe med dette:

  • Gjøre museumsbesøk gratis for alle barn og unge.
  • Gjennomføre et kulturminneløft som skal ta igjen det store etterslepet på vedlikehold.
  • Innføre en nasjonal innkjøpsordning for billedkunst.
  • Øke støtten til institusjonene, heriblant museene
  • Øke støtten som gis til arrangørvirksomhet og gjennomføring av lokale kulturarrangement.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter