open menu

Luftforurensing

SV mener vi må sikre folk ei luft det er trygt å puste i. Det må bli slutt på at folk blir bedt om å holde seg inne for at bilene skal kunne kjøre fritt.  Flere byer sliter med for høy luftforurensning. Barn, gravide, syke og eldre er særlig sårbare. Folk med allergi, astma, luftveislidelser får ekstra helseplager. Hjertesyke mennesker blir sykere og kan dø for tidlig. For Norge er det beregnet at trolig nærmere 1900 mennesker døde for tidlig i 2012 som følge av luftforurensing. Veitrafikken er hovedårsaken til den skadelige lufta. Også vedfyring i gamle ovner er et problem, i tillegg til utslipp fra industri og skip i havner. SV vil redusere biltrafikken i byområdene og i stedet satse på kollektivtrafikk, gående og syklende. I tillegg vil vi sikre at ni av ti nye biler som selges i 2021 er nullutslippsbiler.  For å bli kvitt de gamle vedovnene har vi i vårt alternative statsbudsjett foreslått å innføre en ordning hvor folk kan få støtte til å erstatte en gammel vedovn med en ny rentbrennende.  SVs forslag til løsninger:

  • Sikre et godt og rimelig kollektivtilbud.
  • Prioritere syklende og gående foran bilen. Det trengs økt utbygging og vedlikehold av sammenhengende og adskilte gang- og sykkelveier. Vi vil belønne kommuner som satser på sykkel.
  • Bilbruk skal være dyrere i byområdene. Det kan skje gjennom rushtidsavgift og parkeringsavgifter.
  • Innføre lavutslippssoner og miljødifferensierte avgifter der det er nødvendig.
  • Stille krav om utslippsfri kollektivtransport og taxinæring.
  • Elektrifisere transportsektoren. SV vil vri kjøpsavgiftene på nye biler slik at 9 av 10 nye biler som selges i 2021 er nullutslippsbiler.
  • Sikre at store båter som ligger til kai i byene bruker elektrisitet i stedet for diesel gjennom krav og støtte til landstrøm.
  • Innføre en ordning hvor folk i områder med dårlig luft får støtte til å skifte ut gamle vedovner.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter