open menu

LHBTIQ

Alle skal ha frihet og trygghet til å være den de er og elske den de vil uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. SV vil bekjempe all diskriminering av seksuelle orienteringer, kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter. I et likestilt samfunn kan alle åpent leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk.

SV vil:

 • Bekjempe all diskriminering, vold og trakassering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsuttrykk.
 • Øke støtten til organisasjoner som jobber med å styrke skeive minoriteters rettigheter og livssituasjon.
 • Åpne for en tredje juridisk kjønnskategori.
 • Jobbe for styrket kjennskap til og kompetanse på ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk, for å gi bedre møter med helsepersonell, ansatte i skoleverket, utlendingsforvaltningen og andre instanser.
 • At kunnskap om kjønnsidentitet skal ha en større plass i pedagogiske utdannelser.
 • Avvikle Rikshospitalets behandlingsmonopol og arbeide for at kravene for tilgang til kjønnsbekreftende behandling endres i samsvar med anbefalingene i ekspertrapporten «Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn» (2015).
 • Bedre kunnskapsgrunnlaget om LHBT-personer som selger sex, og innføre målretta hjelpetiltak som retter seg mot sårbare ungdommer.
 • Arbeide for et forbud mot kirurgiske og medisinske inngrep på barn med atypiske kjønnstrekk dersom det ikke er medisinsk nødvendig.
 • At alle norske utenriksstasjoner skal rapportere om situasjonen for LHBT-befolkningen der de opererer.
 • Bidra til åpenhet og kunnskap om kjønnsroller gjennom aktivt holdningsendrende arbeid i skoler og barnehager, slik at alle barn kan vokse opp med trygghet og frihet til å ta sine egne valg.
 • Oppheve kriminaliseringen av hiv-positives seksualliv. Kriminaliseringen er til hinder for smitteforebyggende arbeid og bidrar til stigma.
 • At homofile menn skal få være blodgivere på lik linje med den øvrige befolkningen. SV vil ikke akseptere egen karantenetid for homofile.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter