open menu

Fredspolitikk

Norge har i de siste tiårene deltatt i flere katastrofale kriger. Lærdommene fra Irak, Afghanistan og Libya viser at krigsinnsatsen har vært en mislykket strategi for å bringe fred. SV ønsker derfor en aktiv fredspolitikk. Vi ønsker et forbud mot atomvåpen, vi ønsker å avslutte norsk deltagelse i NATO-ledede kriger og vi jobber for at Norge skal bli en fredsnasjon, ikke bare i ord, men i handling. Norsk innsats i internasjonale væpnede konflikter skal være sivil innsats og humanitær bistand, og eventuell deltakelse i fredsbevarende operasjoner i FN-regi.

I dag er Norges utenrikspolitikk i stor grad formet av hva NATO og USA ønsker at vi skal gjøre. Et ekspertutvalg som evaluerte norsk innsats i Afghanistan konkluderte med at Norge mislykkes i å bidra til en positiv utvikling i Afghanistan, men kun lykkes i å ha et bedre forhold til USA. Vi kan ikke lenger delta i kriger for å pleie våre allianser, når konsekvensene for de landene vi kriger i et katastrofale.

For å gjøre Norge til en reell fredsnasjon må vi:

  • Si nei til deltagelse i NATO-ledede kriger. På Stortinget har SV foreslått å trekke ut norske styrker av Jordan/Syria, Irak og Baltikum, hvor vi har styrker, som en del av USA eller NATO-ledede operasjoner i dag.
  • Styrke norsk støtte til fred og forsoningsarbeid. SV vil arbeide for fredelig konfliktløsning og respekt for internasjonal rett.
  • At eventuell norsk deltakelse i militære operasjoner må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vilkårene er at operasjonen har et FN-mandat og er under FN-ledelse.
  • At alle forespørsler om militære operasjoner må behandles i åpent storting og ikke i en lukket komite slik som er praksis i dag.

 

Les også: Atomvåpen, Forsvar, NATOVåpeneksport

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter