open menu

Kommunesammenslåing

SV vil sørge for at alle innbyggere har større innflytelse i lokalsamfunnet sitt. Befolkningen må være tett på de som tar beslutninger, og politiske prosesser må skje i åpenhet. Folk flest må sikres kort vei og åpne kanaler til sine folke- og tillitsvalgte. Derfor er SV mot denne regjeringas tvangssammenslåing av kommuner og vil at innbyggerne i kommunen skal få bestemme, enten gjennom folkeavstemminger eller kommunestyrene. Sterke kommuner skapes ikke ved tvangssammenslåing, men ved å sikre god kommuneøkonomi og sterkt lokalt selvstyre.

SV vil:

  • Gå imot at kommuner slås sammen med tvang. SV er positive til mer kommunalt samarbeid så lenge dette skjer på måter som sikrer åpenhet og demokratisk styring. Vi er også positive til at kommuner som gjennom folkeavstemninger selv ønsker det, slår seg sammen. Dersom fylker og kommuner som er tvangssammenslått selv ønsker det skal SV ta initiativ til at vedtakene oppheves.
  • Styrke kommuneøkonomien. For å sikre sterke og levedyktige kommuner med gode tjenester nær folk, ønsker SV et kraftig løft for kommuneøkonomien og økte frie midler. SV har foreslått 6 milliarder mer til kommunesektoren enn regjeringen i kommuneproposisjonen for 2019.

Les også: Kommuneøkonomi

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter