open menu

Kommuneøkonomi

Det er kommunene som leverer de aller fleste velferdstjenestene i det norske samfunnet slik som skole, barnehage og eldreomsorg. Derfor er det et mål for SV å styrke kommuneøkonomien betydelig, for å sikre et godt velferdstilbud i hele landet.

SV har derfor foreslått å styrke kommunesektoren med 5,5 milliarder kroner mer i 2020 enn det regjeringen foreslo i kommuneproposisjonen. Denne prioriteringen er mulig fordi vi prioriterer velferd over skattekutt til dem som har mest fra før. Med SVs kommuneøkonomi vil kommunene dermed få et større handlingsrom enn i dag.

I alt for mange kommuner melder lærere og ansatte i helseomsorgen at de ikke får dagene til å strekke til. Da trenger vi flere ansatte og det koster penger, og her svikter regjeringen norske kommuner og skolebarna og de eldre.

Det må være høy kvalitet på barnehager, skoler, helsetilbud og kulturtilbud i hele landet. Kvalitet koster, og derfor foreslår SV 5,5 milliarder mer enn regjeringen til kommunene. Dette skal blant annet gå til flere ansatte i skolen og barnehagen.

SV vil:

  • Styrke kommuneøkonomien.
  • Gi kommunene mulighet til å utføre sine oppgaver uten å måtte prioritere ned andre viktige oppgaver.
  • Åpne for deltakende budsjettering i kommuner og bydeler, det vil si at innbyggerne skal få mulighet til å gi innspill i budsjettprosessen. Slik får innbyggere muligheten til å delta mer aktivt i utformingen av sitt lokalsamfunn.

Les med om SVs kommuneøkonomi her.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter