open menu

Jernbane

SV vil at jernbanen skal binde landet sammen. Derfor vil vi bygge ut nye strekninger raskt, sette i gang en storstilt satsing på lyntog i tillegg til billigere og flere avganger på strekninger med mange passasjerer.

Mens regjeringen privatiserer jernbanen og utsetter viktige jernbaneprosjekter vil SV samle jernbanen igjen, og gjøre jernbanen til det beste valget både for feriereisende, pendlere og ikke minst gods og varetransport. Det er viktig for miljø og skaper en enklere hverdag for folk flest.

SV vil:

  • Reversere jernbanereformen og samle drift, planlegging og vedlikehold av jernbane under samlet og statlig kontroll. Jernbanen i Norge skal være eid og drevet av fellesskapet.
  • Gå mot utsettelsen av Inter-City-utbyggingen. SV vil prioritere penger til å ferdigstille dobbeltspor til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad innen 2024.
  • Prioritere å ferdigstille ytre Inter-City, med dobbeltspor helt til Lillehammer, Grenland og Halden. Nye strekninger må bygges med 250/300 km/t som fartsstandard slik at de kan bli en del av det nye lyntognettet.
  • Planlegge lyntog mellom de store byene og starte utbyggingen så fort som mulig. Dette vil være et konkurransedyktig alternativ til fly- bil- og godstrafikk på vei.
  • Planlegge og starte byggingen av jernbanetunnel gjennom Oslo. En ny tunnel vil gjøre at vi kan få flere avganger på alle toglinjene til og fra Oslo og bidra til å flytte mer gods fra vei til bane.
  • Fortsette moderniseringen av Bergensbanen, både mellom Bergen og Voss, og mellom Oslo og Ringerike, for å redusere reisetiden mellom landets to største byer.
  • Forlenge og styrke jernbanen i Nord-Norge.
  • Jobbe for flere avganger på belastede strekninger.
  • Innføre et nasjonalt ungdomskort med rimelige priser for alle under 20 år og styrke rabattordningene i jernbanen.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter