open menu

Idrett

Alle mennesker skal ha mulighet til å delta i idrett og være fysisk aktive gjennom hele livet. Fysisk aktivitet og idrett styrker den psykiske og fysiske helsen for den enkelte, og skaper samhold og glede for fellesskapet. SV vil sikre barn og unge tilgang til gratis idrettsaktiviteter ved å gi økonomisk støtte til lavterskeltilbud som åpne flerbrukshaller. Parker og turområder må oppgraderes med aktivitetsmuligheter, som for eksempel klatrevegger, treningsapparater, isbaner og liknende. Skolen må innføre minst en time fysisk aktivitet hver dag, på alle skoletrinn. Vi vil gi gode rammevilkår for frivillig innsats i idretten og sikre et godt idrettstilbud over hele landet.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter