open menu

Heldagsskolen

SV vil lage en ny og bedre skoledag for elevene. SVs heldagsskole skal øke elevenes kunnskaper og fremme læring og trivsel gjennom en mer praktisk og variert skoledag.

Det trengs flere lærere, slik at det blir mer tid til oppfølging av hvert enkelt barn, og flere skoletimer som gir rom for aktiv læring, praktisk-estetiske fag og øving som alle barn kan få utbytte av. SV vil utvide skoledagen gradvis med omlag 1,5 time. Siden mange elever likevel har lange dager på skolefritidsordningen (SFO) eller sitter utover kvelden med lekser, så legger vi denne tiden inn i skolen.

Den nye skoledagen gir en bedre familiehverdag. Med heldagsskolen har barna leksefri når de kommer hjem. Heldagsskolen er rett og slett en skoledag bedre tilpasset det livet folk i dag lever.

Heldagsskolen innebærer et bredere læringssyn enn i dagens skole, og gir plass til det som mangler mest: Større vekt på kreativitet, kunnskap og dybdelæring, mer tid til praktiske og estetiske fag, mer fysisk aktivitet og sunn og gratis skolemat. Dette vil gi en bedre skoledag for elevene, en bedre arbeidsdag for lærerne, en bedre hverdag for familiene.

SVs forslag til løsninger:

  • Innføre en mer praktisk og variert skolehverdag, med blant annet flere timer i praktisk-estetiske fag.
  • Erstatte hjemmelekser med skolelekser. Alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som har mulighet til å få leksehjelp fra foreldrene når de kommer hjem. Elever skal få mer tid på skolen til å øve og få hjelp av lærere, og ha fri når de kommer hjem.
  • Ha mer fysisk aktivitet. Lek og bevegelse fremmer læring, trivsel og god folkehelse. SV vil innføre minimum en time fysisk aktivitet per dag for alle.
  • Innføre gratis og sunn skolemat. Alle elever trenger sunn mat for å få energi og konsentrasjon i skoledagen.
  • Redusere prisen på SFO ved å innføre en nasjonal makspris, og på sikt gjøre ordningen gratis.
  • Støtte samarbeid mellom skole, idrettslag, kulturskoler og andre barne- og ungdomsforeninger i nærmiljøet.

 

Les også: Lærere

 

Les mer om SVs skolepolitikk og lærernorm

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter