open menu

Frivillighet

Frivillige organisasjoner er et viktig bidrag til norsk demokrati og lokalt kulturliv. Uten frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som jobber frivillig vil mange viktige aktiviteter og tjenester i Norge rett og slett stoppe opp. Derfor ønsker SV å gi frivillige organisasjoner gode og forutsigbare rammebetingelser og stimulere til vekst og utvikling på frivillighetens egne premisser. Frivilligheten må få bruke mest mulig tid på aktivitetene og minst mulig på byråkrati.

Noen av SVs forslag:

  • Full momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.
  • Økt tilgang til lokaler og utstyr, gjennom samarbeid med skoler og andre kommunale lokaler, og ved å styrke utlånssentraler og musikkutstyrsordningen
  • Sikre at frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett skal få muligheten til å gjennomføre tiltak som støtter integrering og inkludering, gjennom styrkede tilskuddsordninger for nye og eksisterende aktiviteter.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter