open menu

Forsvar

SV ønsker et sterkt nasjonalt forsvar.  Heller enn å bruke pengene på jagerfly med en totalkostnad på 270 milliarder, og et forsvar innrettet mot å delta i internasjonale NATO-ledede kriger, ønsker SV et forsvar innrettet mot å forsvare Norge.

SV ønsker å utvikle en hær som innebærer små, fleksible enheter som kan forflytte seg raskt. Dette innebærer en styrking av hæren og Heimevernet, og tilstedeværelse i hele landet. Sjøforsvaret er også vesentlig for suverenitetshevdelse i Nord-Norge.

Vi ønsker å sende de amerikanske soldatene på Værnes tilbake, og hindre norsk deltagelse i NATOs rakettskjold, for å hindre eskalering mot Russland.

I tillegg til de tradisjonelle forsvarsgrenene trengs en storstilt satsing på å forsvare et fritt og sikkert Internett. Norge skal ikke gå til dataangrep på andre land, men bruke solide ressurser på å styrke Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret, og klargjøre ansvarsforholdene mellom disse.

Noen av SVs forslag:

  • Styrke Hæren og Heimevernet for å øke den norske forsvarsevnen.
  • Gå mot bestilling av F-35 kampfly. SV vil fryse bestillingen av F-35 kampfly på det nivået Stortinget har vedtatt til nå.
  • Eksternt evaluere kampflyprogrammet.
  • Satse på bekjempelse av nye trusler, gjennom god overvåking og etterretning samt en satsing på cyberforsvaret og bedre kunnskap om digital sikkerhet i samfunnet
  • Øke både Kystvaktas og Kysteskadrens seilingsdøgn i nord.
  • Sende de amerikanske soldatene på Værnes hjem.
  • Si nei til norsk deltagelse i NATOs rakettskjold.

 

Les også: Atomvåpen, Fredspolitikk, NATOVåpeneksport

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter