open menu

Økonomisk ulikhet

For en grundig gjennomgang av temaet, kan du lese SVs forskjellsrapport 2019.

Inntektsforskjellene i Norge har gått opp de siste tre tiårene. Den fattigste tidelen av husholdningene fikk i 1986 4,5 prosent av samfunnets inntekter etter skatt. Denne andelen hadde gått ned til 3,6 prosent i 2016. For den rikeste tidelen av husholdningene er utviklingen motsatt. Mens de i 1986 fikk 18,1 prosent av inntektene, var dette økt til 21,7 prosent i 2016. De rikeste har altså fått en stadig større andel av kaka. Også om vi måler med andre metoder, ser vi at forskjellene har økt.

Om vi ser på forskjeller i formue, så ser vi at den rikeste tidelen i Norge nå eier mer enn halvparten av all nettoformue. Ulikhetene i formue er nå på høyde med Storbritannia, og større enn land som Spania, Frankrike og Italia.

Fagbevegelsen er helt sentral for å bevare små forskjeller. Sentrale lønnsoppgjør har løftet inntekten til dem som tjener minst, samtidig som lønnen på toppen blir holdt igjen. Dette er også et viktig bidrag til produktiviteten i økonomien: Når lønnsnivået går opp lønner det seg mer å investere i ny produktivitetsfremmende teknologi. Dermed er små forskjeller også god næringspolitikk. Dette støttes blant annet av forskning fra OECD som viser at små økonomiske forskjeller fører til økt økonomisk vekst. Når inntekter og verdier er jevnt fordelt fungerer økonomien bedre.

I land etter land har vi sett at forskjellene øker etter hvert som færre er fagorganiserte. Slik er kampen mot økte forskjeller også en kamp for å utvide demokratiet og hindre at en liten gruppe mennesker blir sittende med uforholdsmessig stor makt. Økende ulikhet betyr nemlig at en gruppe mennesker i samfunnet får større makt på bekostning av flertallet.

Land med små forskjeller er bedre å bo i for alle. I land der ulikhetene er store, stoler folk mindre på hverandre, rusmiddelmisbruk er mer utbredt, levealderen er kortere, barnedødeligheten er høyere, flere lider av fedme, voldskriminalitet er vanligere, flere sitter i fengsel, og den sosiale mobiliteten, altså sjansen til å få en annen samfunnsposisjon enn foreldrene, er mindre.

Les også: Skatter og avgifter

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter