open menu

Fornybar energi

Fornybar energi spelar ei viktig rolle for å løyse problemet med menneskeskapte klimaendringar. Noreg må vidareutvikle dei fornybare energiressursane sine, utan at det går ut over naturmangfaldet.

SV sine forslag til løysingar:

  • Fase ut bruken av fossil energi i Norge gjennom å satse på energieffektivisering både i bygg og industri.
  • Bygge ut ny fornybar energi som kan erstatte fossil energi. Kraftutbygging kan gje store endringar i og skade på naturen, og derfor må vi vege utbygging opp mot naturinngrep.
  • Satse på nye former for fornybar energi, mellom anna andre generasjons biodrivstoff, biogass, geoenergi, solenergi, og flytande havvind.
  • Trygge fellesskapet sin eierskap til våre fornybare energiressursar. SV vil halde på hjemfallsretten og sikre fellesskapet sin eigarskap i Statkraft.

Se også Energipolitikk, og Vindkraft 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter