open menu

Finansiell åpenhet og skatt

Alle land er avhengig av inntekter for å sikre gode velferdsordninger, investeringer i infrastruktur og utvikling. Det krever blant annet god kontroll med banker og finansnæring. Godt utviklede skattesystemer er med på å sikre at selskaper betaler skatt i landene de opererer i.

Omfanget av skattekriminalitet i Norge er stort. Det har blant annet blitt anslått at Norge taper rundt 150 milliarder kroner hvert år på grunn av svart arbeid. I tillegg kommer ulike former for skatteunndragelse. Den kjente økonomen Gabriel Zucman har for eksempel anslått at rundt 3 prosent av all utlignet skatt unngås av privatpersoner, noe som tilsvarte omtrent 14,5 milliarder kroner for Norge i 2016 ifølge en artikkel i Aftenposten. I den samme artikkelen anslås det at 80 prosent av de skjulte utenlandsformuene tilhørte de 0,1 prosent rikeste husholdningene.

Når skatt unndras må resten av oss betale mer i skatt for å betale for velferd og andre investeringer, enn vi ellers hadde trengt. Men formuer som skjules bidrar også til å opprettholde og finansiere en global svart økonomi, og bidrar dermed til en den internasjonale kriminelle pengeflyten involvert i blant annet global narkotika- og våpenhandel.

I tillegg til skattekriminalitet, utgjør globaliseringa en utfordring for skattesystemene i det enkelte land. Multinasjonale selskaper tilpasser seg ved å flyttet overskudd og tap mellom land på en sånn måte at de sammenlagt betaler minst mulig skatt. Google betalte for eksempel kun i overkant av 3 mill. kroner i skatt i Norge i 2017, samtidig som de hadde et overskudd på 1 milliard kroner. Mens norske selskaper ville betalt 230 mill. kroner i skatt på et slikt overskudd i 2017, betalte Google altså bare en brøkdel. Det er umulig for norske bedrifter å konkurrere mot noen som knapt betaler i Norge. Derfor er dette også et viktig næringspolitisk spørsmål.

Finansiell åpenhet er helt avgjørende for å lykkes i kampen mot skatteunngåelse og svart økonomi. Regelverket for utvidet land-for-land-rapportering (ULLR) må forbedres slik at det må rapporteres på all relevant informasjon.

SV vil:

  • Gi folk innsyn i verdens pengestrømmer. Fullføre arbeidet med utvidet land for land-rapportering i Norge, sånn at loven fungerer etter hensikten, og utvide rapporteringsplikten til flere sektorer.
  • Gjennomføre endringer i skattereglene som svekker internasjonale selskapers muligheter til å utnytte forskjeller i lands skatteregelverk til å betale minst mulig skatt.
  • Trekke alle statlige selskaper ut av skatteparadis, og inkludere skatteunndragelse og finansielt hemmelighold i de etiske retningslinjene for oljefondet.
  • Jobbe videre med forbedring av aksjonærregisteret for å bedre avdekke hvem som reelt sett kontrollerer et selskap.
  • Sikre tilstrekkelig innsyn for skattemyndighetene i advokaters klientkonti og all annen relevant dokumentasjon fra advokater som utfører transaksjoner på vegne av kunder.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter