open menu

Film, teater og musikk

Norske kunstnere produserer film, skuespill og musikk i verdensklasse. Hvert år er norsk kunst i disse sjangrene representert på de mest prestisjetunge festivalene og hørt og sett av millioner i Norge og utlandet. For å ivareta og styrke det norske film-, teater- og musikkmiljøet ønsker SV en aktiv kulturpolitikk som legger til rette for kunstnere og publikum. Norsk film, teater og musikk er avhengig av solid og forutsigbar statlig støtte for å kunne vokse og tilby et tilbud av høy kvalitet.

Noen av SVs forslag:

  • På filmfeltet vil prioritere å øke støtten til norsk filmproduksjon, flytte incentivordningen ut av kulturbudsjettet, øke støtten til cinematekene, de regionale filmsentrene, bygdekinoen og filmfestivaler.
  • På scenekunstfeltet vil SV prioritere å øke støtten til scenekunstinstitusjonene og videreføre og styrke støtten til Skuespiller- og dansealliansen som sikrer frilansere inntekt og sosiale rettigheter.
  • På musikkfeltet vil SV prioritere å sikre økonomisk forutsigbarhet for musikkfestivalene og helårsarrangører, gi reell lønns- og priskompensasjon for alle landets symfoniorkester, beholde Forvarets 5 profesjonelle musikkorps og sikre det frivillige musikklivets rammer ved å styrke MVA-kompensasjonsordningen og Frifond.

Se også kultur

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter