open menu

Fast arbeid

Inntil Høyre-Frp-regjeringen svekket arbeidsmiljøloven i 2015, var loven at en person skal ansettes i fast stilling, med mindre man er vikar for noen, det er sesongarbeid, eller man er ansatt i et spesielt prosjekt. Nå kan arbeidsgivere ansette midlertidig i tolv måneder, uten videre begrunnelse. SV mener begrensningen som lå i loven før svekkelsen var et gode.

Vi vet hvilken belastning midlertidig ansettelser skaper i folks liv. Det skaper usikkerhet for framtiden å ikke kunne planlegge lenger enn til kontraktens utløp. Man får ikke lån til å kjøpe bolig. Unge folk kvier seg for å etablere seg. Fagmiljøer og arbeidsfellesskapet på jobben svekkes, og det krever mer å si fra om urettferdighet på jobben om man ikke er fast ansatt. Det er grundig dokumentert at mer åpning for midlertidige stillinger ikke gir flere arbeidsplasser. Flere midlertidige stillinger gir bare det: flere midlertidige stillinger. SV vil at arbeidslivet skal bygges rundt faste ansettelser.

Fagforeningene har en nøkkelrolle i å holde forskjellene nede i Norge, fordi det er fagforeningenes styrke som gir arbeidsfolk mulighet til å stille krav til arbeidsgiverne og få gjennomslag for disse. Det er derfor avgjørende at organisasjonsgraden i arbeidslivet går opp.

SV vil:

  • Reversere Høyre-Frp-regjeringens svekkelser i arbeidsmiljøloven og slik styrke retten til fast jobb.
  • Bruken av midlertidige stillinger i akademia må reduseres. Dette gjelder spesielt bruken av timelærerstillinger, midlertidige universitetslektorstillinger og andre midlertidige undervisningsstillinger for å dekke permanente undervisningsbehov.
  • At kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak gjeninnføres.
  • At det skal bli lettere å organisere seg. SV vil derfor jobbe for fullt skattefradrag for hele fagforeningskontingenten.
  •  Stoppe sosial dumping. Arbeidsinnvandrere ha samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere.
  •  Sikre rekruttering og sysselsetting. SV vil vi styrke retten til arbeid eller utdanning til unge under 25 år.
  • Arbeidslivet må ha plass til alle. Vårt mål er en 6-timersdag med full lønnskompensasjon.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter