open menu

EØS-avtalen

SV jobber for et arbeidsliv med trygge rammer, medbestemmelse og små lønnsforskjeller. Til nå har den norske modellen, i form av trepartssamarbeidet mellom arbeiderne, arbeidsgiverne og staten, bidratt til å gi oss et bedre arbeidsliv. Men nå er denne modellen truet. Useriøse aktører bidrar til at svart arbeid vokser fram, andelen fagorganiserte synker og EØS-avtalen begrenser arbeidstakernes makt og rettigheter i Norge. For SV er det viktig at vi skal få bestemme selv hva slags arbeidsliv vi vil ha. Vi aksepterer ikke at norske lønns- og arbeidsvilkår bestemmes av byråkrater i Brussel.

Den siste tiden har det kommet en rekke eksempler på at EU-basert juss legger føringer på hvordan vi skal organisere landet vårt. Slik bestemmer jurister i EU som bestemmer hvilke solidaritetsstreiker vi skal kunne ha, hvilke rettigheter utlendinger fra EØS-land skal ha når de jobber på norske verft, og hvordan vi skal organisere norske skip for å begrense den sosial dumpingen i skipsfarten.

EØS-avtalen er udemokratisk. Norge overtar direktiver fra EU uten at vi har innflytelse over dem, og avtalen gir mindre handlingsrom for å regulere markedene. SV arbeider derfor for å få erstattet EØS-avtalen med en handelsavtale, som er omfattende nok til å sikre norsk markedstilgang til Europa, og samtidig sikrer norsk selvråderett.

SV ønsker å føre en ny handelspolitikk. Mer frihet for markedet skal ikke være alle tings mål, arbeid til alle og lavere ulikhet må gå foran. Norge har nå muligheten til å forhandle fram en bedre avtale med EU enn dagens EØS, og si nei til avtaler som pålegger oss mer markedsliberalisme.

SV vil:

  • Føre en uavhengig politikk overfor EU.
  • Arbeide for å erstatte EØS-avtalen med en ny handels- og samarbeidsavtale.
  • Sørge for at reservasjonsretten brukes aktivt av norske myndigheter, så lenge EØS-avtalen består.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter