open menu

Eggdonasjon

Spørsmål rundt hvem som skal kunne få barn er viktig i mange menneskers liv. SV vil tillate eggdonasjon til par som ikke har dette selv. Dette er fordi vi ønsker å hjelpe de hvor problemet er mangel eller dårlig kvalitet på egg, og hvor det i dag kun er utlandet som er alternativet. I et par hvor mannen er infertil, kan paret få hjelp med sæddonasjon, ved eggdonasjon kan også par hvor det er problemer med egg få hjelp. Spørsmålet om hvem som skal bli eggdonor er det er naturlig å se til kriteriene for å bli sæddonor.

Vi ser at det er en forskjell på sæd- og eggdonasjon, da det er mer belastende for kvinnen å ta ut egg enn det er for en mann å donere sæd. Hvordan det praktisk skal legges opp til eggdonasjon om dette blir lov, må helsefaglig ekspertise utarbeide retningslinjer for.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter