open menu

Dyrevelferd

Dyrevelferd er et helt sentralt og viktig verdispørsmål. Dyr skal få ivaretatt sine naturlige behov og leve gode liv. En forutsetning for god dyrevelferd er kunnskap om dyras atferd, fysiologiske behov, miljøkrav og helse. I dag ser vi dyr, som for eksempel kylling, som ales opp under uverdige forhold, på grunn av at et mål om å tjene penger trumfer målet om god dyrevelferd. Det er uakseptabelt, og derfor vil SV styrke dyrevelferden.

SV vil:

  • Forby pelsdyroppdrett. Omstillingsmidler gjøres tilgjengelig. Når et forbud er på plass, innføre importforbud av pels fra pelsdyr. Les mer her.
  • Innføre strengere krav til dyrevelferd, for eksempel for fjørfeproduksjon.
  • Utrede eget tilskudd til bønder som driver med spesielt god dyrevelferd.
  • Innføre et kompetansebevis i landbruket tilsvarende agronomkompetanse. Dokumentasjon av realkompetanse skal vektlegges som likeverdig
  • Forby bruk av dyr som er avlet på en slik måte at de lider overlast fysisk og mentalt.
  • Styrke forskning på og implementering av alternativer til dyreforsøk.
  • Forske mer på fiskevelferd og ha strengere krav til fiskevelferd i oppdrettsanlegg.
  • Arbeide for et sterkt norsk grensevern. Matproduksjon over hele landet skal ikke bli utkonkurrert av billig mat produsert under forhold langt under norsk standard for dyrevelferd og medisin- og giftbruk. SV vil forby import av foie gras fra tvangsfôrede dyr.
  • At man skal gå gjennom alle forskrifter for hold av dyr, slik at disse oppdateres til å være i tråd med dyrevelferdsloven.
  • At man utreder hvordan et forbud mot egg fra burhøns kan gjennomføres og får på plass et kunnskapsgrunnlag for å sikre best mulig dyrevelferd i produksjon og transport av fjørfe ved innføring av et forbud.
  • At det, så lenge det ikke er et forbud mot egg fra burhøns, raskes mulig innføres en merkeordning der buregg og matvarer som inneholder buregg merkes tydelig med «Egg fra burhøns/inneholder egg fra burhøns».

SV var også mot utsettelse av løsdriftkravet til 2034.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter