open menu

Cruiseturisme

Det er i dag nesten fritt frem for cruiseselskap å seile i norske farvann. Det er ingen mengdebegrensning samtidig som antallet båter har gått i været de senere år. Dette legger press på mange norsk kystsamfunn og naturen. Det stilles heller ingen krav til verken bruk av drivstoff, kjøp av lokal mat eller bruk av lokale guider. Cruisenæringen blir dermed en svært begrenset inntekt for Norge samtidig som den påfører stadig større miljø- og pressproblemer.

SV vil:

  • At det innføres en konsesjonsordning for cruisenæringen etter modell fra Alaska
  • Det auksjoneres ut et begrenset antall konsesjoner hvert år basert på tåleevne for natur og kystsamfunn. I konsesjonsvilkårene kan det stilles krav til lavutslipp ved seiling og nullutslipp ved kai. Det skal stilles krav til kjøp av lokal mat og bruk av lokale guider.
  • At staten starter arbeidet med å utrede hvilke krav og reguleringer som skal til for å nå Stortingets mål om å sikre nullutslipp fra turistskip- og ferger senest innen 2026, og sender regelendringer ut på høring innen utgangen av 2020.
  • Utvide miljøkrav for utslipp til luft, kloakk og gråvann i verdensarvfjordene til å gjelde også i alle andre fjorder med cruisetrafikk.
  • Få fart på byggingen av landstrøm og gi norske kommuner mulighet til å bestemme at skip skal kunne tilknytte seg landstrøm for å kunne legge til.
  • Se på beredskapssituasjonen for den økende cruisetrafikken i norske farvann, og sikre at cruiserederiene bidrar økonomisk til å drifte og utvikle den stående beredskapen som Norge har og som de er avhengig av.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter