open menu

Utviklingspolitikk

Verden har ressurser nok til at alle mennesker kan leve godt. Problemet er at disse ressursene er grovt ulikt fordelt både mellom og internt i land.

SV ønsker en aktiv og solidarisk utviklingspolitikk som bidrar til mer rettferdig fordeling av makt og penger, som bekjemper klimaendringene og som setter menneskerettigheter og folkeretten før næringsinteresser.

Vi ønsker at Norge årlig bidrar med mer enn 1 prosent av det vi tjener i Norge til bistand, og at FNs bærekraftsmål skal være styrende for prioriteringene.  I våre alternative statsbudsjett har SV bevilget mest av alle partiene på stortinget til bistand, og ligget godt over målet på 1 prosent.

Noen av SVs forslag:

  • Hindre at fattige land tappes for ressurser. Norge må støtte fattige lands arbeid for å sikre egne inntekter slik at man kan satse på helse- og skoletilbud for egen befolkning.
  • Øke støtten til fornybar energi, som har vært kuttet i denne stortingsperioden og trappe opp støtten til bevaring av regnskogen.
  • Sikre at Norge er et foregangsland for kvinners rettigheter internasjonalt. Mens regjeringen har kuttet bevilgningene til likestilling internasjonalt, ønsker SV en økt satsning på dette.
  • Forebygge humanitære katastrofer og sikre rask respons når store katastrofer inntreffer.

 

Tilbake til «SV fra A til Å»

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter